Amarant Wijkzorg

rugdekking

Amarant profileert zich met begeleidingsarrangementen onder de naam Amarant Wijkzorg. Via Wijkzorg geven we inzicht in wat wij bieden voor de zelfstandig wonende mensen met psychosociale beperkingen. Het geeft ook onze professionals de mogelijkheid om zich op een ‘eenduidige’ manier te presenteren. Het geeft een doorkijk naar de overige, meer intensieve zorgconcepten en zorgarrangementen van de Amarant Groep, die ingezet kunnen worden als ‘rugdekking’ voor het werk in de wijk. 

Rugdekking voor de wijk

Voor elk van de drie doelgroepen VG, LVG en Autisme (normaal begaafd) met de merknamen Amarant, Idris en Dr. Leo Kannerhuis Brabant werken wij met centra voor specialistische zorg en behandeling voor geheel Noord-Brabant:  

  • Amarant specialistische zorg. Zeer intensieve zorg en dagbesteding voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking, soms in combinatie met autisme. Amarant heeft centra voor specialistische zorg in Tilburg en in Rijsbergen. 
  • Idris Specialistische behandeling richt zich op mensen met een licht verstandelijke beperking met (zeer) complexe problemen. De centra voor behandeling en intensieve begeleiding zijn gesitueerd in alle delen van Noord-Brabant.
  • Het Dr. Leo Kannerhuis Brabant biedt behandeling aan normaal begaafde kinderen, jongeren en volwassenen met autisme. Werkzaam in geheel Noord-Brabant. Met een polikliniek voor diagnostiek, psychiatrische gezinsbehandeling thuis, dagbehandeling en, als het thuis echt niet meer gaat, behandeling met verblijf.