Gemeenten en gebiedsgerichte benadering

Nu de gemeenten de Wmo gaan uitvoeren, vervalt voor begeleiding het recht op zorg. Daarvoor in de plaats is er de compensatieplicht voor gemeenten. Als beperkingen functionele belemmeringen opleveren (bijvoorbeeld: de cliënt komt niet aan het werk, maakt schulden of vereenzaamt) kan de gemeente besluiten om de beperking te compenseren om een zo normaal mogelijk leven te waarborgen. Gemeenten gaan daarbij kiezen voor een gebiedsgerichte integrale benadering waarbij niet als eerste onderscheid wordt gemaakt naar doelgroepen. Van professionele hulpverleners wordt verwacht dat zij werken aan:

  • toename maatschappelijke participatie;
  • dagritme (werk of dagbesteding en vrijetijdsbesteding);
  • toename van zelfredzaamheid;
  • inzet van het sociale netwerk: familie, vrijwilligers, buurtbewoners, vrienden
  • intensieve en slagvaardige samenwerkingsverbanden.