Ambulant begeleider als intermediair 

Amarant Wijkzorg en de sector Werk en Dagbesteding zijn actief in de meeste gemeenten van Noord-Brabant. Onze ambulante begeleiders zullen zich verder ontwikkelen op de terreinen van participatie, zelfredzaamheid, sociale netwerken en samenwerking. 

Vanuit onze levensloopbenadering zien we de ambulante begeleider als een belangrijk schakel-punt/intermediair. Enerzijds sturen zij op zelfmanagement, de inzet van het sociale netwerk  van de cliënt en het stimuleren van dagbesteding of werk. Maar als de zorgvraag toeneemt, zullen zij anderzijds proactief sturen op behandelinterventies of op de inzet van intensieve zorg. 

Afschalen wanneer het kan en opschalen wanneer het moet. 

Dit is een belangrijke verandering in vergelijking met de huidige situatie, waarbij ambulante begeleiders vaak zelfstandig en autonoom werken, en er verbindingen worden gezocht met welzijn, politie of gemeentediensten. In de huidige situatie worden zij nog niet gezien als een duidelijke schakel naar de intensievere zorg of behandeling, als dat nodig is. De Amarant Groep investeert in haar professionals zodat zij hun functie vanuit deze visie gaan vervullen.