Wijkzorg en rugdekking voor de wijk

Wij streven ernaar dat zoveel mogelijk zorg plaatsvindt bij de cliënt en zijn familie thuis of in de buurt. Om te bevorderen dat de sociale netwerken - familie, vrienden, buren - een rol blijven spelen in het leven van mensen met een beperking. 

Zowel Amarant, Idris als het Dr. Leo Kannerhuis  kiezen voor dit perspectief. Met maatschappelijke participatie en sociale inclusie waar dat kan. Maar ook met specialistische zorg en intensieve behandeling waar dat moet. Hulp in de wijk wordt ondersteund met ‘rugdekking voor de wijk’. Want niet alles kan in de wijk.