Persoonlijk Plan

Het zorgarrangement is de basis voor het persoonlijk plan dat samen met de cliënt wordt samengesteld en waarin met name het cliëntperspectief is uitgewerkt. De realisatie van dit  persoonlijk plan wordt ondersteund met gerichte software en ICT. Het persoonlijk plan is een hulpmiddel voor de professional en de cliënt. Het resultaat wordt geëvalueerd met de cliënt en gepresenteerd aan de buitenwereld. Deze evaluatie wordt systematisch ingezet om de begeleiding, de zorg en behandeling verder te innoveren. Deze inzet is onze professionele ambitie en een opbrengst voor cliënt en gemeenschap.