Medezeggenschap

Het cliëntperspectief is het resultaat van de dialoog tussen cliënt, zijn vertegenwoordiger en de professionele hulpverlener. Om dit proces te ondersteunen, is een dialoog tussen cliëntvertegenwoordiging en hulpverlener nodig op meerdere niveaus: het niveau van de cliënt en zijn persoonlijk plan, het niveau van team en locatie, van het cluster, het district of het centrum voor specialistische zorg en/of het niveau van de Amarant Groep.

Dit is de medezeggenschapsstructuur van de Amarant Groep. Wij hebben een klimaat gecreëerd waar alle en soms ook lastige onderwerpen goed en constructief met elkaar kunnen worden besproken en steeds weer in een werkzaam perspectief worden gebracht. We gaan door met investeren in een goed werkzame cliëntmedezeggenschap op alle niveaus. Met als belangrijkste doel het samen werken aan cliëntperspectief. Met de nieuwe wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ) heeft ook de overheid dit beleid ingezet. Tegen de achtergrond van deze wet zullen wij ons beleid op cliëntmedezeggenschap krachtig doorzetten. Nieuw is dat de Amarant Groep ook de cliëntmedezeggenschap vanuit de cliëntenraden ondersteunt op landelijk niveau (de Gouda Groep: www.goudagroep.nl).

In de statuten van de Amarant Groep is het belang van medezeggenschap vastgelegd.