Kwaliteitsbeleid met minder bureaucratie

Het sturen op kwaliteit transformeert naar het sturen op een werkzaam resultaat, wat is vastgelegd in het gewenste cliënt-perspectief. Het gedefinieerde cliëntperspectief is uiteraard afhankelijk van de cliënt en de ernst van zijn beperking. De Amarant Groep en de drie merken hebben als visie dat kwaliteit van zorg voor zeker 80 procent tot stand komt in de directe relatie tussen professional en cliënt. De kern is ‘kennis, kunde en betrokkenheid’. Kennis is een goede basisopleiding in combinatie met kennis over de doelgroep. Kunde is handelend vermogen. Betrokkenheid komt tot uiting in de dialoog en de relatie. Twintig procent kan worden toegevoegd door te werken met specifieke protocollen en het persoonlijk plan (cliëntperspectief > evaluatie > verbeteren).

Alle regels (bureaucratie), die niet in lijn zijn of die niets aanvullen op deze werkwijze, zullen wij afschaffen of veranderen. Wij gaan voor een systematische en consequente benadering. Hoe duidelijker de visie, hoe beter we dit intern en extern kunnen uitleggen. En hoe meer wij, als groep, in staat zijn overbodige bureaucratie te voorkomen en af te schaffen.