In dialoog

De Amarant Groep stelt de dialoog centraal tussen de cliënt en zijn vertegenwoordiger enerzijds en de professionele hulpverlener anderzijds. Wij erkennen het belang van de dialoog, omdat wij ernaar streven elkaar te horen, elkaar beter te begrijpen om uiteindelijk samen te komen tot het cliëntperspectief waar de professionele inzet zich op richt. Deze werkwijze geeft de mogelijkheid om de werkelijke beweegredenen van de cliënt en zijn of haar gedrag te begrijpen en om te zetten in een persoonlijk plan. Tegelijkertijd gaat onze dialogische visie verder; deze is uitgewerkt in een visiedocument. Voor meer informatie hierover neem contact met ons op info@amarantgroep.nl.