Werken aan cliëntperspectief

Wat is de toegevoegde waarde van onze zorg voor het individu en de gemeenschap? Sturen op kwaliteit wordt sturen op het resultaat voor de cliënt en waar mogelijk voor de gemeenschap. De professionele uitdaging voor de medewerker is met kunde en kennis het meest mogelijke te bereiken met én voor de cliënt. Altijd werkt de Amarant Groep aan het perspectief van mensen met een beperking.