bodyBG home

Over de Amarant Groep

Welzijn en geluk vormen onze leidraad
De Amarant Groep biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan mensen met een beperking in iedere levensfase, variërend van lichte ondersteuning aan huis tot zeer intensieve specialistische zorg. Dat doen we in verbinding met de cliënt, zijn naasten en lokale cliëntenraden. We zijn gericht op in- en externe samenwerking, wanneer dat in het belang is van de cliënt. Met als meetbaar resultaat: de afname van problematiek, een grotere zelfredzaamheid en een hogere kwaliteit van leven. Welzijn en geluk vormen hierbij onze leidraad.

Naast zorg en behandeling biedt de Amarant Groep kansen en mogelijkheden op het gebied van vrije tijd, dagbesteding, opleiding en werk. We stimuleren en ondersteunen kwetsbare mensen om te leren, te groeien en sterker te worden. Dat doen we met respect voor de wensen, talenten en grenzen van onze cliënten.
Wij zijn flexibel en bewegen mee als de cliënt of de maatschappij dat van ons vraagt.

Wij zijn de Amarant Groep

Werken bij Amarant Groep
Medewerkers bieden we  een veilig, ondernemend en professioneel werkklimaat, met ruimte voor creatieve, innovatieve ideeën. We nodigen medewerkers uit om zich te blijven ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Want leren houdt bij ons nooit op. Voor vacatures kijk op www.werkenbijamarantgroep.nl


Amarant Groep
Amarant Groep biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.  Ieder onderdeel heeft een eigen specialisatie en een herkenbare uitstraling. Wij werken samen, met de vraag van de cliënt als leidraad.

Amarant
Gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme.  
www.amarant.nl

Idris
Gespecialiseerd in het behandelen van mensen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met een complexe zorgvraag.
www.idris.nl

Expertisecentrum Autisme Amarant Groep
Het Expertisecentrum Autisme van de Amarant Groep is een specialistisch centrum voor normaal- en hoogbegaafden met autisme in Noord-Brabant. Al dan niet in combinatie met (zeer) complexe problematiek. Onze missie is om mensen met autisme sterker te maken. Zodat ze een prettig en volwaardig leven kunnen leiden binnen de maatschappij. Samen met de mensen om hen heen.

Wij bieden behandeling, begeleiding en wonen in één organisatie, de Amarant Groep.
www.amarantgroep.nl/expertisecentrumautisme

Pauwer
Gespecialiseerd in het ondersteunen van normaal begaafde mensen met hersenletsel (NAH) en/of lichamelijke beperkingen.
www.pauwer.nl

ondersteuning-van-onze-merken