bodyBG home

Wij willen graag dat je tevreden bent over de zorg en begeleiding die jij van ons ontvangt. Soms lukt dat niet en ben jij het ergens niet mee eens. Praat met je begeleider over wat je dwars zit. Dat kan helpen. Vind je het moeilijk om te praten met je begeleider? Of komen jullie er niet uit samen? Je kunt verschillende dingen doen:

1Vertrouwenspersoon of cliëntondersteuner
Er zijn vertrouwenspersonen of cliëntondersteuners om je te ondersteunen. Zij luisteren naar je verhaal en denken met je mee over mogelijke oplossingen. Ze zijn onafhankelijk en hebben een geheimhoudingsplicht. Als het nodig is, helpen ze je bij het opstellen van een klacht.

Kijk met wie jij contact op kunt nemen:

Ik ontvang zorg via de Jeugdwet
Cliëntondersteuning (Zorgbelang Brabant)
Vertrouwenspersoon (Zorgbelang Brabant)

Ik ontvang zorg via de Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Ik ontvang zorg via de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

 2. Klachtenfunctionaris Kom je er niet uit met je begeleider? Dan kun je de klachtenfunctionaris vragen om te helpen. Hij kan het gesprek tussen jullie weer op gang brengen en zo ondersteunen bij het vinden van een oplossing. Neem direct contact op met de klachtenfunctionaris

3. Klachtencommissie Heeft de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot een oplossing geleid? Dan kun je een formele klacht indienen bij de regionale klachtencommissie.