Vastgoed: huisvesting

De afdeling Vastgoed geeft sturing aan het huisvestingsbeleid van de Amarant Groep, in opdracht van het bestuur en het management. Vastgoed heeft een belangrijke rol bij het ontwikkelen van huisvestingsconcepten per doelgroep en sluit daarbij nauw aan op zorginhoudelijk beleid. Verder adviseert en ondersteunt Vastgoed bij de ontwikkeling en realisatie van de bouwprojecten. Van planontwikkeling tot en met onderhoud en techniek. 

Ervaring

Vastgoed heeft een ruime ervaring in het realiseren van kleinschalige woonzorgprojecten, activiteitencentra, zorginfrastructuur en herontwikkeling van bestaande locaties. Door de kennis van regelgeving, zorg en vastgoed te bundelen worden projecten ontwikkeld die flexibel en functioneel van opzet zijn en aansluiten op de fungerende regelgeving en financiering.

Bij de realisatie van vastgoedprojecten in de zorg en welzijnssector is het luisteren naar de wensen van mensen een kunst.

De afdeling vastgoed van de Amarant Groep werkt voor Amarant, voor Idris en voor Pauwer, maar ook voor ouderinitiatieven ten behoeve van mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, kleinschalige woonzorginitiatieven in de ouderenzorg, gezondheidsinstellingen in de jeugdhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptensector.

Het spreekt voor zich dat ouderinitiatieven of instellingen ook advies en ondersteuning krijgen ten aanzien van bepaalde onderdelen van het totale bouwproces. 

luisterennaarwensenvanmensen