Het leercentrum

Het Leercentrum is een onderdeel van de Amarant Academie en richt zich op de verschillende doelgroepen binnen Amarant. De levensfase en de leervraag van de cliënt zijn essentiële uitgangspunten. Het Leercentrum volgt hierbij de domeinen van het persoonlijk plan. Door leren en informeren versterkt het Leercentrum de eigen kracht van de cliënt.

Leren

Leren vergroot de zelfredzaamheid, zelfstandigheid, participatie en het cliëntperspectief.

Bovendien: leren is leuk!

Informeren

Ieder mens heeft recht om goed geïnformeerd te worden. Op basis van goede informatie kan een eigen mening gevormd worden en kan de cliënt een keuze maken. Hierdoor wordt de zelfbeschikking vergroot.

Materiaal op maat

Het Leercentrum is gespecialiseerd in het ontwikkelen en aanpassen van lesmateriaal en het ontwikkelen van cursussen voor de doelgroep. Naast cursussen maakt het Leercentrum stappenplannen en werkschema’s voor wonen en werken.

Cursussen

Het cursusaanbod volgt de domeinen van het persoonlijk plan. De cursussen worden zowel op wonen als op werk en dagbesteding gegeven. Daarnaast organiseert het Leercentrum cursussen waarop cliënten vrij kunnen inschrijven.

Individuele cursussen

Het Leercentrum heeft lespakketten die door de persoonlijk begeleider aan een individuele cliënt kunnen worden aangeboden.

De begeleiders worden daarbij gecoacht door één van de medewerkers educatie.

versterken-van-eigen-kracht