Zorg per levensfase én full service

We bieden specifieke zorgarrangementen in elke levensfase én we bieden full service. Full service betekent dat de Amarant Groep, dus de vier merken per doelgroep, het hele pakket, van zorg tot en met huisvesting, kan leveren

Maar de klant kiest.

Zorgconcepten per doelgroep

De Amarant Groep biedt per doelgroep de nodige zorgconcepten. Een zorgconcept kan een of meerdere zorgarrangementen omvatten en vormt een full service oplossing voor de zorgvraag van de cliënt of diens vertegenwoordiger in een bepaalde levensfase. Een zorgconcept doet uitspraken over inhoud, methodiek en organisatie van de zorg, evenals beoogde resultaten. De bijbehorende ondersteuning (ICT, huisvesting, facilitair, culinair) is op maat ontwikkeld en vastgelegd. 

Voorbeelden van zorgconcepten in uitvoering 

  • Familiehuis: begeleid wonen in de wijk voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking
  • Workhome: zorg in combinatie met wonen en werken op één locatie voor mensen met een ernstige vorm van autisme
  • PGA; behandeling thuis voor mensen met autisme
  • Polikliniek Idris, voor mensen met een licht verstandelijke beperking en complexe problematiek
  • Wijkzorgteams: begeleiding thuis in buurten en wijken