Per doelgroep een merknaam

Merknamen per doelgroep

Gezien de omvang en diversiteit van het aanbod is er gekozen voor vier merknamen, horend bij vier doelgroepen. Daar waar wij vroeger de Amarant als één geheel positioneerden, hebben wij nu vier merknamen voor vier doelgroepen. 

Passende zorgarrangementen

Een cliënt komt binnen met een indicatie voor zorg. Klantgericht en in dialoog wordt de keuze gemaakt voor één of meer passende zorgarrangementen, horend bij een van de vier specifieke doelgroepen. Elk zorgarrangement van de Amarant Groep beschrijft de zorgstandaard die wordt geleverd, de kwaliteitsstandaarden die van toepassing zijn en de eisen ten aanzien van huisvesting. Er is beschreven welke groepszorg wordt geboden in combinatie met individuele zorg en behandeling.

De zorgarrangementen zijn allemaal afgeleid uit het doelgroepspecifieke kwaliteitskader van de Amarant Groep. Zo hebben wij de garantie dat wij altijd werken met de laatst bekende en vaak bewezen kwaliteitsstandaarden voor ‘werkzame’ zorg.