Voor de begeleiding en behandeling van elk van de vier doelgroepen ontwikkelt de Amarant Groep: 

Huisvestingsbeleid

De Amarant Groep beschikt over een huisvestingsbeleid vertaald in specifieke programma’s van eisen die gekoppeld zijn aan zorgconcepten. Cliënten met een ernstig verstandelijke beperking vragen nu eenmaal om andere huisvesting dan normaal begaafde mensen met autisme. We spelen in op de ontwikkeling dat steeds meer cliënten zelf hun woonkosten betalen. 

Specifieke scholingsprogramma’s

Onze Academie biedt doelgroepspecifieke opleidings- en scholingsprogramma’s gericht op de ontwikkeling van de gevraagde competenties per doelgroep. Medewerkers hebben de mogelijkheid om zich te ontwikkelen van generalistisch naar specifiek deskundig.

Zorgconcepten per doelgroep

De Amarant Groep biedt per doelgroep de nodige zorgconcepten. Met deze zorgconcepten zullen we ons in Noord-Brabant (per doelgroep) profileren. Een zorgconcept kan een of meerdere zorgarrangementen omvatten en vormt een full service oplossing voor de zorgvraag van de cliënt of diens vertegenwoordiger in een bepaalde levensfase. Een zorgconcept doet uitspraken over inhoud, methodiek en organisatie van de zorg, evenals beoogde resultaten. De bijbehorende ondersteuning (ICT, huisvesting, facilitair, culinair) is op maat ontwikkeld en vastgelegd.