Werkzame interventies en begeleidingsprogramma’s 

Onze visie op levensloopbenadering betekenen het volgende: 

  • De Amarant Groep biedt samenhangende zorg- en behandelarrangementen voor elke -levensfase. We zetten proactief in op basis van signalen en zorgvragen. In samenwerking met de wetenschap krijgen we zicht op begeleidings- en behandelprogramma’s die aantoonbaar effect hebben op de ‘omvang van de zorgvraag’ bij de verdere levensloop.
  • We werken aan uitbreiding en versterking van ambulante zorg en poliklinische behandeling. Het doel is de cliënt in zijn sociale omgeving te ondersteunen en zijn of haar stabiliteit terug te winnen.
  • We doen onderzoek naar nieuwe vormen van diagnostiek voor de te verwachten begeleidings- en behandelvragen per levensfase. 
  • We doen onderzoek naar cliënten met ernstige (meervoudige) beperkingen, soms in combinatie met ernstige gedragsproblemen en naar de licht verstandelijk beperkte mensen met ernstige gedragsproblemen. Deze cliëntgroepen kampen met de meest ernstige problematiek en met een grote en langdurende zorgvraag. Bij jeugdige licht verstandelijk beperkte mensen met probleemgedrag zetten we in op preventie om later zeer intensieve zorg te voorkomen. 
  • We werken aan innovaties gericht op lacunes gedurende de levensloop of op werkzamere zorg of behandeling. De inzet van elke professional. Een voorbeeld daarvan is de Wrap Around methode zoals deze nu in Tilburg wordt uitgevoerd.
  • We ontwikkelen regievormen (bijvoorbeeld casemanagement) geënt op de benadering die  de levensloop volgt.