Proactief inspelen op zorgvragen

We weten veel over de levensloop van mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme. Het proactief inspelen op zorgvragen die veel voorkomen, kan de ernst van de symptomatologie (bijvoorbeeld vereenzaming, gezondheidsproblemen of gedragsproblemen) sterk verminderen. Maar ook kunnen tijdig vaardigheden worden geleerd om klaar te zijn voor de volgende stap in het leven. 

Elke fase vraagt om gerichte begeleiding, zorg of behandeling. Onze professionele ambitie is erop gericht om steeds werkzamere interventies en begeleidingsprogramma’s te bieden. En, indien nodig, steeds vroeger in de levensloop, een grote zorgvraag gedurende het verdere leven te voor-komen (preventie).

De levensloopbenadering

De levensloopbenadering streeft voortdurend naar een zo groot mogelijke maatschappelijke zelfstandigheid. Of, als dat niet haalbaar is, naar een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven met daaromheen een actief en betrokken sociaal netwerk. Kwaliteit van leven, sociale inclusie (familie, vrienden, relaties) en maatschappelijke participatie zijn de drijfveren.