Heidi Hermans wint proefschriftprijs

Het Gezond Ouder onderzoek (GOUD) is al weer een tijdje afgerond en daaruit zijn ook al enkele promoties voortgevloeid. In mei 2012 is Heidi Hermans gepromoveerd met het proefschrift: Depressie en Angst bij ouderen met een verstandelijke beperking.

Met dit proefschrift heeft zij een proefschriftprijs van de European Association on Mental Health & Intellectual Disability (EAMHID) gewonnen. Deze prijs houdt in dat de EAMHID het onderzoek zoals omschreven in het proefschrift een goed voorbeeld vindt voor andere onderzoekers binnen het veld van psychische gezondheid en verstandelijke beperking.

Heidi Hermans is psycholoog en postdoc-onderzoeker bij de afdeling Geneeskunde voor Verstandelijk Gehandicapten van het Erasmus MC. Zij is verbonden aan de zorgorganisatie Amarant. Haar aandachtsgebied is depressie en angst bij ouderen met verstandelijke beperkingen, inclusief gerelateerde onderwerpen zoals negatieve levensgebeurtenissen en kwaliteit van leven. Op 30 mei 2012 promoveerde ze met het proefschrift “Depression and Anxiety in Older Adults with Intellectual Disabilities”.

<<Terug naar overzicht