Onderzoek Divisie Intensieve Behandeling

De Raad van Bestuur van de Amarant Groep heeft signalen gekregen over niet-acceptabel gedrag bij twee voorzieningen van de Divisie Intensieve Behandeling. De signalen richten zich op twee thema’s: het contant uitbetalen aan medewerkers voor geleverde zorgdiensten buiten het rooster om alsmede de bejegening van cliënten in een aantal specifieke situaties. We nemen deze signalen zeer serieus en hebben onmiddellijk maatregelen genomen..

Twee onderzoeken

Er is opdracht gegeven tot twee onafhankelijke, externe onderzoeken: een forensisch accountantsonderzoek en een onderzoek naar de bejegening van cliënten. We verwachten de onderzoeksresultaten over circa 3 a 4 weken. Twee medewerkers zijn op non-actief gesteld. De directeur van de Divisie Intensieve Behandeling neemt de taken van de manager over, zodat de continuïteit en de kwaliteit van de zorg aan betreffende cliënten zijn gewaarborgd.

Transparantie

Dit is een onaangename verrassing. Collega's voelen zich geraakt en reageren verontwaardigd. De onderzoeken moeten nu eerst de ernst en omvang van deze zaak uitwijzen. De Amarant Groep heeft een 'voormelding' gemaakt bij de Inspectie van de Gezondheidszorg. We willen transparant zijn en onze goede naam en faam hoog houden en derhalve is er ons alles aan gelegen om deze zaken goed en door onafhankelijke deskundigen uit te laten zoeken.


Ronald Helder en Marc Bindels
Raad van Bestuur