‘Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking’ zet belangrijke eerste stap in kennisdeling met MBO

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) werkt aan innovatie van het zorgaanbod. De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking wordt vormgegeven vanuit een structurele samenwerking tussen 11 zorgorganisaties waar de Amarant Groep er één van is.

Nieuwe kennis ontwikkelen

De werkplaats voert wetenschappelijk onderzoek uit om vragen uit de praktijk te kunnen beantwoorden. Dit doen ze door kennis te delen en nieuwe kennis te ontwikkelen waarmee de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking verbeterd wordt. Nieuwe kennis en inzichten krijgen daadwerkelijk een plek in de praktijk: in het onderwijs, in de begeleiding van zorgprofessionals en in het leven van mensen met een beperking en hun naasten.

En delen met de praktijk

De AWVB zoekt hierbij steeds naar nieuwe vormen van kennisdeling. Samenwerking met het onderwijs is hier een voorbeeld van. Zo heeft de AWVB in samenwerking met RINO Zuid al succesvol ervaring opgedaan met het aanbieden van cursussen (o.a. Diagnostiek bij een vermoeden van seksueel misbruik, Sterker dan de Kick en Begeleiders in Beeld) binnen het post-masteronderwijs. Om na te gaan hoe wetenschappelijke kennis ook op een aansprekende manier geïmplementeerd kan worden in het MBO is de AWVB een innovatieve pilot gestart met het ROC Tilburg. Prof. dr. Petri Embregts: “De wijze waarop begeleiders hun vak uitoefenen is van doorslaggevend belang voor de kwaliteit van de zorg. Ik zie de samenwerking met het ROC als een unieke kans om in gezamenlijkheid de vertaalslag te maken van wetenschappelijke inzichten naar concrete en bruikbare kennis voor (toekomstige) professionals in de dagelijkse praktijk.”

Meer info? Voor meer informatie over de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking verwijzen we u graag naar de website: www.tranzo.nl/academischewerkplaatsen/awlvb.