In voor zorg! Anders denken en werken

Het veranderprogramma In voor zorg! is afgelopen. Demissionair staatssecretaris Martin van Rijn heeft tijdens het afsluitende congres de eindpublicatie van 19 april 2017 ontvangen. Daarin staan praktijkvoorbeelden die de veranderkracht van organisaties in de langdurige zorg tonen en de behaalde resultaten over de periode 2009 -2017. De praktijkvoorbeelden geven een beeld van de inzet, het elan en de wendbaarheid van mensen en organisaties in de langdurige zorg. Ook het project van de Amarant Groep is opgenomen als goed voorbeeld.

De Amarant Groep – Toekomstbestendig met vernieuwd persoonlijk plan

In 2010 wilde de Amarant Groep de toekomstbestendigheid van de organisatie verbeteren door eenduidiger, resultaatgerichter, transparanter en efficiënter te werken. Het versimpelen van het uit de hand gelopen persoonlijk plan was een concreet aanknopingspunt. In een In voor zorg-traject werd dit onderwerp gekoppeld aan het ontwikkelen van kennis en ervaring op het gebied van organisatiebreed implementeren van veranderingen.

Uitkomst

In de retrospectieve analyse is geconcludeerd dat het In voor zorgtraject een belangrijke bijdrage heef geleverd aan de uitdagingen waar de Amarant Groep voor stond. De organisatie is een ‘transitiepad’ ingeslagen naar het versterken van eigen kracht (van medewerkers en cliënten), betere afstemming en samenwerking (zowel intern als extern) en meer doelmatige zorg (door minder bureaucratie en efficiënter werken).