‘The next big thing, will be a lot of small things'

Het symposium van de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) is een feestelijke dag waarop onderzoekers, professionals uit de praktijk, het onderwijs en mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten van harte welkom zijn.

In navolging van de symposia ‘Wetenschap en praktijk: ‘In co-creatie verbonden’ (2013) en ‘Wetenschap en praktijk: Co-creatie in werking’ (2015) belichten wij de volgende stap in kennisontwikkeling en kennisdeling vanuit verschillende inhoudelijke thema’s en perspectieven.


Key note sprekers 20 april 2017 zijn:
 

  • dr. Julie Repper (Associate Professor of Recovery, University of Nottingham en ervaringsdeskundige)
  • drs. Martijn Verbeek (directeur Langdurige Zorg van het Ministerie van VWS)
  • prof. dr. Petri Embregts (Hoogleraar AWVB).  

Het middagprogramma bestaat uit interactieve parallelsessies verzorgd door onderzoekers van de AWVB in samenwerking met ervaringsdeskundigen en professionals uit de klinische praktijk.      

Uitreiking prijzen

Tijdens het symposium reikt AWVB twee prijzen uit.  
De Anton Došen Scriptieprijs  is bestemd voor de auteur van de meest vernieuwende masterscriptie op het gebied van onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische en/of gedragsproblemen.  
De Jan van der Kruis Innovatieprijs   reiken we uit  aan een project dat een innovatieve brug slaat  tussen de praktijk van alle dag en wetenschappelijk onderzoek en zo bijdraagt  aan een verbeterde positie van mensen met een verstandelijke beperking in onze samenleving.

Programma en aanmelden De deur is open vanaf 9:00. Het programma begint om 09.30u en eindigt rond 17:15.