Themabijeenkomst Ethiek: “De mens nog meer centraal”

Elk jaar is er in Nederland een week waarin van alles georganiseerd wordt rond de vraag: “Wat is goede zorg?”. Deze Week van de Reflectie (21-25 november a.s.) opent dit jaar met een congres “De mens centraal”.

De commissie Ethiek van de Amarant Groep nodigt u uit voor de bijeenkomst. "De mens nog meer centraal".

Tijdens deze bijeenkomst gaan we samen in op de vraag: Hoe krijgen we binnen de Amarant Groep de mens nog meer centraal?

Iedereen die bij de Amarant Groep betrokken is, kent situaties waarin niet de mens die zorg nodig heeft centraal staat, maar iets anders: het budget, de organisatie, de carrière, de vrije tijd, het onderzoeksproject, de familie, de vaste aanstelling.

Ook de zorgverlener voelt zich soms opzij gezet door andere belangen. Als zoiets voorkomt, is het belangrijk om daarover te praten. Dat kan met leidinggevenden, vertrouwenspersonen of de klachtenfunctionaris. Als het stelselmatig voorkomt, wordt iets anders belangrijk: creatieve ideeën.

Om die creatieve ideeën te vinden gaan wij graag het gesprek met u aan. Samen met cliënten, verwanten, vrijwilligers en zorgverleners gaan we op zoek naar concrete en positieve voorstellen.

Waar en wanneer

Woensdag, 9 november van 14.00 tot 16.00 uur Locatie “Plaza Hooge Veer”, Bredaseweg 375, 5036 NB Tilburg

Woensdag, 9 november van 19.00 tot 21.00 uur Locatie “Plaza Hooge Veer”, Bredaseweg 375, 5036 NB Tilburg

Dinsdag, 15 november van 14.00 tot 16.00 uur Locatie De Rooi Pannen, Tuinzigtlaan 12, 4812 XN Breda

Dinsdag, 15 november van 19.00 tot 21.00 uur Locatie De Rooi Pannen, Tuinzigtlaan 12, 4812 XN Breda  

Programma

1. Welkom
2. Presentatie van voorbeelden uit de praktijk
3. Moreel beraad: In kleine groepjes, onder leiding van een gespreksleider

Wilt u erbij zijn? Meld u vóór 2 november 2016 aanvia het e-mailadres: ethiek@amarant.nl met vermelding van datum, tijdstip en locatie.