Lintje voor Toon van Mierlo

Dit jaar bestaat de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 20 jaar. Een goed moment om te kijken waar we de Amarant Groep staat en hoe we samen met de cliënten en verwanten verder gaan met medezeggenschap. Tijdens de eerste dag van het feestelijke tweedaagse symposium ‘medezeggenschap in beweging’ ontving Toon van Mierlo een Koninklijke Onderscheiding.

Toon van Mierlo heeft bij de Amarant Groep een grote inbreng in medezeggenschap op alle niveaus. Hij is actief betrokken bij de kwaliteit van zorg en veiligheid en de ontwikkeling van medezeggenschap op het niveau van de woonvoorziening.

Als voorzitter van de medezeggenschapsraad op districtsniveau adviseert hij over de begroting, het jaarplan en het kwaliteitsbeleid. Daarnaast is Toon lid en voorzitter van de Centrale Cliëntenraad. Dit is een adviesfunctie ten aanzien van strategie, beleid en organisatieontwikkeling.

De Amarant Groep feliciteert Toon van harte met de onderscheiding.