Het ZonMw Nationaal Programma Gehandicapten (NPG) heeft de subsidieaanvraag “Samen Kunnen Kiezen” gehonoreerd.

logo netwerk samen kunnen kiezenDe subsidie sluit aan bij het VN-verdrag voor deze doelgroep. Hierin is respect voor eigen keuze een belangrijk grondbeginsel. De subsidie is een belangrijke impuls om een inspirerend en duurzaam netwerk te bouwen waarin wetenschap en praktijk samen bijdragen aan de zelfbepaling van mensen met een verstandelijke beperking en hun families.

Het Netwerk “Samen Kunnen Kiezen” is een open netwerk geïnitieerd door twee Academische Werkplaatsen:

De zorgorganisaties Amarant Groep, Amerpoort, ASVZ, Dichterbij, Koraal Groep, Lunet Zorg, Prisma, SDW, S&L Zorg, Stichting Zuidwester, Tragel Zorg en de belangenvereniging LFB voor mensen met een verstandelijke beperking zijn hieraan verbonden.

Het netwerk werkt ook samen met cliëntenorganisaties BOSK en Per Saldo, de Rijksuniversiteit Groningen en RINO Zuid.

Zorgorganisaties, cliëntenorganisaties en onderwijsinstellingen nemen actief deel aan het netwerk. Resultaten van de verschillende deelprojecten worden zo direct toepasbaar gemaakt voor  de cliënten en hun uitgebreide omgeving.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dr. Elsbeth Taminiau (Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking, Tranzo, Tilburg University): e.f.taminiau@uvt.nl

Dr. Maroesjka van Nieuwenhuijzen (Academische Werkplaats ’s HeerenLoo – VU): m.van.nieuwenhuijzen@vu.nl