De Amarant Groep in verbinding – Download maatschappelijk jaardocument

Amarant, Idris, Dr Leo Kannerhuis Brabant en Pauwer zijn onderdeel van de Amarant Groep

Vernieuwende zorg en ondersteuning die van waarde zijn voor onze cliënten en die aansluiten bij de wensen van onze opdrachtgevers: dát is waar de Amarant Groep voor staat.

De zorg is in beweging. Veranderingen doorgevoerd. Wie niet mee gaat met de stroom blijft achter.

De Amarant Groep beweegt mee, transformeert en verbindt binnen en buiten de organisatie. De relatie tussen cliënt en begeleider is nog belangrijker. Een goede relatie met de omgeving en onze samenwerkingspartners als gemeenten, zorgkantoren en andere zorginstellingen is in deze tijd van cruciaal belang.

In 2015 is een stap in de juiste richting gezet. In 2016 vervolgen we onze transformatie met een nieuwe strategische koers. De Amarant Groep voert transparant en verbindend veranderingen door. Dit zorgt ervoor dat onze medewerkers vanuit hun eigen kracht zoveel mogelijk in dienst staan van de cliënt. Hijzelf behoudt zo de regie over zijn leven.

Wil je meer weten over het afgelopen jaar en een kijkje in de toekomst nemen?

Download het maatschappelijk jaardocument