Behandeling Hersenz brengt mensen echt verder

Mensen met een niet aangeboren hersenletsel functioneren beter en hebben minder zorg nodig door de nieuwe behandelaanpak van Hersenz. Ze voelen zich fysiek en psychisch sterker. In ‘Het Brein’, een bijlage bij de Volkskrant, staat een artikel over de behandeling Hersenz. Pauwer is leverancier van Hersenz in West-Brabant.

Lees het hele artikel