IGZ

Inspectiebezoek De Verbinding (Idris / GGZ-Eindhoven)

Op 26 juni 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een regulier toetsingsbezoek afgelegd aan De Verbinding in Eindhoven, een samenwerkingsverband van GGZ Eindhoven en Idris (Amarant Groep). Dit is een voor Nederland unieke samenwerking tussen een GGZ en VG instelling waarbij zorg wordt verleend aan mensen met een licht verstandelijke beperking met een psychiatrische problematiek en forensische achtergrond.

Naar aanleiding van het toetsingsbezoek heeft de Inspecteur opmerkingen gemaakt over de verantwoording van vrijheidsbeperkingen en over de noodzaak om op managementniveau taken en verantwoordelijkheden beter af te stemmen. De Inspectie wil graag zien dat deze verbeterpunten effectief worden aangepakt. Daarom zullen zij  de Verbinding in november opnieuw bezoeken voor een toetsing.

Een interne audit in oktober heeft laten zien dat alle verbeterpunten inmiddels adequaat en in samenwerking (tussen GGZ Eindhoven en Idris) zijn uitgezet. Wij zien het hertoetsingsbezoek op 27 november 2014 dan ook met vertrouwen tegemoet.

Inspectiebezoek LVG Chaam (Idris)

Op 27 oktober 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg een toetsingsbezoek afgelegd binnen Idris op de voorziening voor jeugdigen in Chaam. Het toetsingsbezoek had als primaire focus de sturing op kwaliteit en veiligheid van de zorg, dossiervorming en deskundigheid.

De Inspecteur heeft in het conceptrapport opmerkingen gemaakt over het voortraject van de inzet van vrijheidsbeperkingen, de duidelijkheid over welke functionaris verantwoordelijk is voor welk deel van de ondersteuning van de cliënt en een opmerking ten aanzien van sturing op kwaliteit en veiligheid.

Het grootste deel van deze verbeterpunten wordt weggenomen met het in gebruik nemen van het elektronisch cliëntendossier APP. Dat is voor Idris op 3 november beschikbaar gekomen en wordt op dit moment (aan)gevuld.

Naar aanleiding van dit Inspectiebezoek wordt door de Inspecteur een plan van aanpak van Idris verwacht om de acties op de verbeterpunten te verduidelijken.

Wilt u hier meer informatie over? Neem contact met ons op.