Hond heeft een positieve invloed op autistische kinderen

De zelfredzaamheid, het zelfgevoel en het sociaal gedrag van kinderen met autisme neemt significant toe als de eigen huishond waar mogelijk constructief ingezet wordt ten behoeve van het kind. Dit concludeert onderzoeker Marie-José Enders-Slegers, hoogleraar Antrozoölogie aan de Open Universiteit, nadat zij in opdracht van KNGF Geleidehonden een 4-jarige studie, uitvoerde naar de effecten van de cursus Parents Autism Workshops & Support op de gedragsaspecten van kinderen met autisme. Dit meldt KNGF Geleidehonden. 

KNGF Geleidehonden introduceerde de PAWS cursus in 2012, omdat de organisatie zo veel aanvragen naar autismegeleidehonden te verwerken kreeg, dat zij niet iedere aanvraag kon honoreren en de vaak wanhopige ouders toch graag wilde helpen. PAWS (Parents Autism Workshops & Support) is een trainings- en begeleidingstraject voor ouders van autistische kinderen. De workshops vinden plaatsen gedurende drie dagen en daarna start de verdere begeleiding. PAWS helpt de ouders bij het trainen van hun eigen huishond of begeleidt hen bij het zoeken naar een passende huishond voor deze taak. Zo'n speciaal getrainde huishond heeft een zeer positief effect op het gedrag van een kind met een autisme spectrum stoornis. 

Woede-uitbarstingen, wegren- en herhalingsgedrag nemen af bij inzet van een autismegeleidehond. Daarnaast zagen ouders positieve veranderingen bij het kind wat betreft angst, stress, stemming, zelfvertrouwen en sociaal-communicatieve vaardigheden. Ouders ervaren ook een verbetering van de kwaliteit van het gezinsleven dankzij de speciale inzet van de hond. Al neemt het de opvoedingsstress die veel ouders met een autistisch kind ervaren vaak niet weg. Bij het onderzoek waren meer dan 100 gezinnen betrokken die bij KNGF Geleidehonden van start gingen met de PAWS workshops. Het betrof gezinnen die hun bestaande huishond wilden inzetten ten behoeve van hun kind met autisme of gezinnen die de intentie hadden een hond hiervoor aan te schaffen.