NVA werkt aan professionalisering specialisme autisme

 

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) werkt samen met het Kwaliteitsregister met het label ZPOKé autisme en het Registerinstituut SRi aan professionalisering van het specialisme autisme. Voor deze professionalisering wordt eerst onderzoek gedaan. Daarvoor zoeken de partijen naar professionals in autismehulpverlening die een vragenlijst in willen vullen. Dit meldt de NVA.

Het gezamenlijke doel van de samenwerkende partijen is de zichtbaarheid en vindbaarheid van professionals onder mensen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS). De partijen willen de steuncirkel voor deze mensen vergroten. De NVA benadrukt dat het cruciaal is dat er voor mensen met ASS een zo breed mogelijke en kwalitatief goede dienstverlening beschikbaar komt.

De partijen doen nu nog onderzoek hoe ze de samenwerking voor alle partijen succesvol kunnen maken. Hierbij hebben ze de hulp nodig van professionals in autismehulpverlening. Deze professionals kunnenhier de vragenlijst invullen voor het onderzoek.

© Nationale Onderwijsgids