Ouder, maar ook gebrekkiger

 

Mensen met een verstandelijke beperking worden tegenwoordig veel ouder dan vroeger. Wel blijkt dat veel van de extra jaren ongezond en gebrekkig van aard zijn.

Eerste
Dat zegt hoogleraar prof. Heleen Evenhuis van het Erasmus MC in haar afscheidsrede, op vrijdag 1 mei 2015 te Rotterdam. Evenhuis was in 2000 de eerste hoogleraar ter wereld met als specialisatie geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten.

Beperkingen
Dat de extra jaren ongezond en gebrekkig zijn, is te wijten aan de beperkingen en chronische ziektes die deze mensen al op jonge leeftijd hebben. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met zien of horen, waardoor het moeilijker is om met hen te communiceren. Ook slikken zij veel medicijnen.

Zorgbehoefte
De vele gezondheidsproblemen tasten hun zelfstandigheid aan. Ze zorgen ook voor een toename van de zorgbehoefte op veel te jonge leeftijd. Om hier verandering in te brengen, zegt Evenhuis, is gericht beleid nodig voor onder meer het beroepsonderwijs en de gespecialiseerde langdurige zorg.

Huisartsen
"Hoewel huisartsen de combinatie van gezondheidsproblemen wel kennen bij ouderen, gaat het hier vaak om ziekten en medicijnen waarmee ze geen ervaring hebben", zegt ze. "Met de veelvoorkomende gedragsproblemen weten bijvoorbeeld ook psychiaters zich vaak geen raad. Alle huisartsen scholen is geen optie, omdat hun aantal patiënten met een verstandelijke beperking meestal beperkt is."

Woonbegeleiders
Evenhuis: "Ik pleit in de eerste plaats voor betere scholing in de beroepsopleiding van woonbegeleiders. In de tweede plaats voor verplichte verbetering van de verlichting en akoestiek in groepshuizen voor de slechtzienden en slechthorenden. En in de derde plaats voor goede ondersteuning van huisartsen, apothekers en wijkteams door de ruim tachtig gespecialiseerde poliklinieken voor verstandelijk gehandicapten."

GOUD
Onder haar leiding startte in 2007 een groot wetenschappelijk onderzoek naar de gezondheid van vijftigplussers met een verstandelijke beperking, genaamd GOUD (Gezond Ouder met een verstandelijke beperking). Ruim duizend cliënten van zorginstellingen zijn jarenlang uitvoerig onderzocht op hun lichamelijke activiteit en fitheid, voeding en voedingstoestand, stemming en angst. Daaruit blijkt dat de kwetsbaarheid van deze mensen overeenkomt met gezonde personen van ruwweg 25 jaar ouder.