Quli genomineerd voor ICT-project van het jaar in de zorg:

QULI is een platform dat het gebruik van e-health door burgers een impuls moet geven. Het platform is begin 2013 van start gegaan als een initiatief van vijf zorgaanbieders (onder andere Pluryn, Dichterbij en Amarant) uit de geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg. Het platform is gebaseerd op drie bouwstenen: een beveiligd sociaal netwerk, een persoonlijk gezondheidsdossier en een open source appstore waarin apps geplaatst worden die een cliënt kunnen ondersteunen. Ordina is betrokken bij de ontwikkeling en doorontwikkeling.

Het platform is gratis voor de burger en de huisarts, zorgorganisaties moeten een 'fee' betalen. Het platform moet leiden tot meer zelfredzaamheid van de gebruikers en tot meer doelmatigheid bij de zorgverleners. De initiatiefnemers schatten in dat zorgverleners die QULI gebruiken 20 procent kunnen besparen op het aantal uren dat ze inzetten.

QULI heeft op het ogenblik 6000 gebruikers maar dat aantal neemt snel toe. De initiatiefnemers mikken op 30.000 gebruikers bij 30 zorginstellingen aan het eind van dit jaar. De komende tijd worden er tools voor zelfmeting aan het platform toegevoegd.

Juryoordeel

Het platform is genomineerd vanwege de baanbrekende combinatie van social media en e-health en voor het design dat is afgestemd op de doelgroep. Ook is de impact op de zorgverlening groot. Als QULI breed wordt verspreid, leidt dat tot een andere manier van zorgverlening en meer betrokkenheid van de burger.

lees meer