Voor wie?
Verwanten, cliënten, vrijwilligers en medewerkers van de Amarant Groep. Op veler verzoek verzorgt de commissie Ethiek voortaan 2 keer per jaar een themabijeenkomst. Dit jaar hebben we als onderwerpen gekozen: "Veiligheid" en "Zelfbeschikking". Voor de zomer beginnen we met de bespreking van het belangrijke en boeiende thema “Veiligheid”: "Het voelt niet veilig, nu er 's nachts geen verzorgende meer in de woning is. Al die techniek en monitoring is mooi, maar ik ben er niet blij mee". "Soms als ik met mijn cliënt fiets gaat hij heel eigenwijs een andere kant op, naar de grote weg. Ik denk dat we voor zijn eigen veiligheid maar niet meer gaan fietsen".

Veiligheid kan van vele kanten benaderd worden:
Mag ik als vrijwilliger, ouder of cliënt mijn mening geven over beleid en zorg, mogen we kritisch meedenken? Wat gebeurt er als er iets fout gaat? Met wie delen we dat, hoe gaan we daar mee om?

PROGRAMMA:

1. Welkom
2. Gastsprekers vertellen over hun eigen beleving van veiligheid. Ze doen dit als cliënt, familielid, vrijwilliger of medewerker.
3. Moreel beraad: gesprekken in kleine groepjes onder leiding van een gespreksleider. Hierbij kunt u zelf een vraag indienen of meedenken en praten over de vraag van een andere deelnemer.

Waar en wanneer?
Deze themabijeenkomst vindt 4 maal plaats; zowel in Breda als in Tilburg is er een middag- en een avondbijeenkomst:

Woensdag 27 mei 2015, locatie Tilburg, Restaurant Plaza 't Hooge Veer, Bredaseweg 375 :
van 14.30 tot 16.30 uur of
van 19.00 tot 21.00 uur

Dinsdag 16 juni 2015, locatie Breda, Gemeenschapshuis "De Vlieren", Mgr. Nolensplein 1:
van 14.30 tot 16.30 uur of
van 19.00 tot 21.00 uur

Indien U aanwezig wilt zijn, verzoeken wij U vriendelijk zich voor 12 mei a.s. aan te melden via het
e-mailadres: ethiek@amarant.nl o.v.v. de locatie en het tijdstip.
Namens de commissie Ethiek van de Amarant Groep
Karin Heezen, voorzitter