Hernieuwing van erkenning als opleidingsinrichting
Het RGS, Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten, heeft onlangs bevestigd dat de Amarant Groep voor de merknaam Amarant, met haar locaties ’t Hooge Veer en het Daniël de Brouwerpark, in aanmerking komt voor een hernieuwing van de erkenning van vijf jaar als opleidingsinrichting. Prachtig nieuws!

Over de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS)
De RGS voert regels uit van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) rond (her)registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen.

Per 1 januari 2013 zijn de drie registratiecommissies de Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie (HVRC), Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) en Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC), samengevoegd tot één commissie; de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Missie
De RGS heeft daarom als missie:  

"Het vertrouwen van de samenleving in de geneeskundige specialistische zorg bevorderen"

In 2012 heeft de RGS in oprichting een aantal bijeenkomsten gehouden om de strategische koers van de RGS te bepalen. Vanaf 2013 zullen stappen worden gezet om deze koers verder inhoud te geven.