Stelselwijziging jeugd-lvb

Jeugd-vb

Jeugd-vb biedt hulp aan kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking, met blijvende beperkingen op het gebied van de sociale redzaamheid en aan zwakbegaafde jeugdigen met ernstige en chronische beperkingen in de sociale redzaamheid, leer- en gedragsproblemen.

Wat verandert er per 1 januari 2015?

In het nieuwe stelsel valt alle jeugdhulp onder één wet, de jeugdwet, en komt ook de verantwoordelijkheid voor de jeugd-vb bij gemeenten te liggen. Een uitzondering is gemaakt voor de intensieve verblijfszorg voor vb-kinderen die in de kern-AWBZ beschikbaar blijft. Lees er alles over »

Het verhaal van Wesley

'Ik moest thuis blijven om bij mijn moeder te zijn.' Wesley's moeder is vaak verdrietig. Ze heeft voortdurend ruzie met haar man en haar twee oudste zoons zijn het criminele pad op. Wesley - nu elf jaar oud - gaat steeds minder naar school en als hij er wel is, gedraagt hij zich dominant, opstandig en brutaal. Om te voorkomen dat hij dezelfde kantop gaat als zijn broers, woont Wesley op aanraden van Bureau Jeugdzorg een tijd in een behandelgroep voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking en zeer complex gedrag. 'In het begin was ik heel boos en wilde ik elke dag terug naar huis. Maar nu gaat het beter. Ik mag zelfs zes weken met zomervakantie.'

Lees het hele verhaal van Wesley en open de PDF »