De jeugd heeft de toekomst

Nederland telde in 2009 om precies te zijn 3.527.327 jongeren tot 18 jaar. Met de meeste van deze jongeren gaat het goed. Maar de ervaring in binnen- en buitenland leert dat 15% van de jongeren op zeker moment ondersteuning nodig heeft. Bij 5% van de jongeren is zelfs structurele steun nodig. Die zorg gaat in 2015 over naar de gemeente.

Het betreft drie vormen van zorg:

De jeugdzorg, gericht op opvoed- en opgroeiproblemen
De jeugd-GGZ, die hulp geeft bij gedrags- en ontwikkelingsproblemen en bij psychische stoornissen, zowel aan de kinderen als aan de ouders
De jeugd-LVB, die kinderen en jongeren ondersteunt met een Licht Verstandelijke Beperking en alle bijkomende problemen
Laat zien dat jij ook niet wilt dat de jeugd KopjeOnder gaat door de snelle invoering van de transitiewet.
Maak je eigen #KopjeOnder en deel die via jouw socialmedia.

Bekijk wie je al voorgingen en hun eigen KopjeOnder gemaakt hebben.
Samen maken we het verschil!

Ga naar de website: www.kopjeonder.nu