Bezoek dan deze website: www.hoeverandertmijnzorg.nl. Want in 2015 verandert er veel in de zorg. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken.

Al deze veranderingen kunnen vragen oproepen.
Houd ik mijn recht op zorg?
Moet ik meer gaan betalen?
Houd ik dezelfde zorgverlener? Deze website legt uit welke rechten u heeft bij de overgang naar de nieuwe zorg.

Jeugd
Jeugdhulp is bijvoorbeeld gezinsbegeleiding, jeugd-ggz en jeugd-AWBZ (voor jeugd met een beperking).

Van jeugdzorg naar jeugdhulp
Vanaf 2015 komt bijna alle jeugdhulp onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Wat betekent dat als uw kind in 2014 hulp krijgt, en ook in 2015 hulp nodig heeft? 

Overgangsjaar
2015 is een overgangsjaar. Dan geldt het overgangsrecht. Daarin staat:

  • uw kind houdt recht op de zorg die in de jeugdzorg-indicatie staat;
  • indien mogelijk van dezelfde zorgaanbieder als in 2014;
  • dit overgangsrecht duurt tot de einddatum op uw indicatie, maar uiterlijk tot 1-1-2016.

Volwassenen
Bij een lichamelijke aandoening of beperking zijn verschillende soorten zorg mogelijk.
Heeft u een AWBZ-indicatie die nog geldig is in 2015? Dan valt uw zorg onder het overgangsrecht. Die overgangsrechten verschillen per indicatie. Klik op uw indicatie(s) voor meer informatie.
Heeft u ook ondersteuning vanuit de Wmo (gemeente)? Ook daarin zijn veranderingen mogelijk in 2015. 

Geestelijke gezondheidszorg
Bij psychische problemen en psychiatrische aandoeningen zijn verschillende soorten zorg mogelijk.
Heeft u een AWBZ-indicatie die nog geldig is in 2015? Dan valt uw zorg onder het overgangsrecht. Die overgangsrechten verschillen per indicatie. Klik op uw indicatie(s) voor meer informatie.
Heeft u ook ondersteuning vanuit de Wmo (gemeente)? Ook daarin zijn veranderingen mogelijk in 2015.

Verstandelijke beperking
Bij een verstandelijke beperking zijn verschillende soorten AWBZ-zorg mogelijk.
Heeft u een AWBZ-indicatie die nog geldig is in 2015? Dan valt uw zorg onder het overgangsrecht. Die overgangsrechten verschillen per indicatie. Klik op uw indicatie(s) voor meer informatie.
Heeft u ook ondersteuning vanuit de Wmo (gemeente)? Ook daarin zijn veranderingen mogelijk in 2015.

Zintuigelijke beperking
Bij een zintuiglijke beperking zijn verschillende soorten zorg en ondersteuning mogelijk.
Heeft u een AWBZ-indicatie die nog geldig is in 2015? Dan valt uw zorg onder het overgangsrecht. Die overgangsrechten verschillen per indicatie. Klik op uw indicatie(s) voor meer informatie.
Heeft u ook ondersteuning vanuit de Wmo (gemeente)? Ook daarin zijn veranderingen mogelijk in 2015. 

Ga voor alle informatie naar de website: www.hoeverandertmijnzorg.nl