Expertisecentrum Autisme Amarant Groep

Dagbehandeling bestaat uit de volgende modules:

Psycho-educatie Tijdens de start module leer je wat autisme is en hoe autisme zich bij jou uit. Je leert jouw eigen autisme beter te begrijpen.

Zelfbeeld Uitgangspunt bij deze module is dat een negatief zelfbeeld in stand gehouden wordt doordat positieve gedachten en beelden in je brein gewoon minder vaak ‘voorrang’ krijgen. Negatieve dingen, dingen die gevaar op kunnen leveren of ons kunnen schaden, staan altijd op de voorgrond.

Empowerment Met ‘empowerment’ wordt ook wel jouw eigen kracht bedoeld. Met eigen kracht wordt ook wel bedoeld: de mate waarin jij zelf keuzes kunt maken in je eigen leven (en je hierdoor niet laat leiden door anderen), de mate waarin jij gelooft in wat je goed kan en hoe jij je plekje vindt in een groep. Eigen kracht is belangrijk om in het dagelijks leven stevig in je schoenen te staan.

Plannen en organiseren Deze module gaat over de belangrijke denkfuncties plannen en organiseren. Mensen met autisme hebben vaak een eigen wijze van plannen en organiseren. Zij kunnen sterk vasthouden aan een eigen planning maar ook moeite hebben met plannen en organiseren.

Sociale vaardigheden Tijdens deze module krijg je meer zicht op het doel, de werkwijze en de invloed van communicatie in het algemeen. Ook krijg je meer inzicht in je eigen manier van communiceren en krijg je handvatten om deze manier van communiceren te beïnvloeden.

Prikkelverwerking Deze module gaat over “prikkelmanagement”. Dit is dus iets anders dan prikkels en situaties vermijden. We gaan het hebben over keuzes maken, controle houden over en balans brengen in de dingen die je graag wil doen en dingen die je ‘moet’ doen.

Emotieregulatie Het doel van de training is onder controle krijgen van je emoties en gedachten en het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag. We werken volgens de ‘Rots en Water’ methode. Een doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatieve en sociale vaardigheden en het welzijn van kinderen en jongeren. Ander doel is het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Veel voorkomende methodieken

  • Rots en Water
  • Comet
  • Vrijbaan methode
  • Overprikkeling voorkomen
  • Ik en autisme