Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht  bestaat uit de volgende leden:  

Dhr. P.A.C.M. (Peter) van der Velden (voorzitter)
Dhr. Drs.  M.T.M. (Thijs) Dingenouts (vice-voorzitter)
Dhr. T.B. (Theo) Jacobs
Mw.  K.A.H. (Karin) Manuel
Mw. S.M. (Saskia) Boelema
Mw. H.W.C.C.I. (Marlène) Chatrou
Mw. M. (Machteld) Roos-Bannink

U neemt contact op met de RvT via het e-mailadres raad.van.toezicht@amarantgroep.nl.

 

Download het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2017
Download het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2016
Download het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2015
Download Statuten Stichting Amarant Groep
Bekijk het Reglement kostenvergoedingen en aannemen van geschenken en uitnodigingen Raad van Bestuur Amarant Groep