Kennis, kwaliteit, beleid

De afdeling Kennis, Kwaliteit en Beleid heeft een belangrijke rol bij de innovaties en kwaliteitskaders van de Amarant Groep. Gevoed door beleidscommissies per doelgroep werkt deze  afdeling aan verbetering van kwaliteit en ontwikkeling van nieuwe zorgarrangementen. Belangrijke thema’s voor de komende periode zijn de doorontwikkeling en ingebruikname van het vereenvoudigd persoonlijk plan voor cliënten en de ontwikkeling van zorg 2.0 Zorg op afstand en zelfzorg met behulp en de inzet van internet, E-learning en apps. 

 

 

Bezoek het digitaal magazine: Kwaliteit als basis voor geluk en welzijn
Download het volledige Kwaliteitsrapport WLZ cliënten
Download de cliëntenversie Kwaliteitsrapport voor cliënten
Download het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2017
Download Statuten Stichting Amarant Groep

begeleiding-per-doelgroep