HRM-beleid

Het HRM-beleid van de Amarant Groep past zich in toenemende mate aan richting de veranderde (markt)omstandigheden. Dat vraagt om de nodige creativiteit en flexibiliteit. Niet alleen voor het management, maar ook voor de overige medewerkers is het van groot belang om de gebaande wegen uit het verleden niet langer als vanzelfsprekende randvoorwaarden te beschouwen.

In onze visie is ‘ontwikkelen en leren’ van groot belang voor het in stand houden van de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers in verschillende levensfases optimaal van waarde blijven zijn voor onze organisatie.

De veranderingen hebben ook hun uitwerking op functies en bezetting. Datgene waar iemand goed in is, kan in de nabije toekomst ineens minder relevant blijken te zijn. Maar we realiseren ons dat door verandering de meeste kansen ontstaan! 

De Amarant Groep verwacht van een medewerker anno 2012/2013 een open blik en alertheid. Wij gaan voor een open dialoog met onze werknemers en ontwikkelen met elkaar een opleidings- en/of ontwikkelingsplan. 

Zo bereiden wij ons gezamenlijk  voor op ‘onze’ toekomst.

Download het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2017
Download het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2016
Download het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2015
Download Statuten Stichting Amarant Groep

ontwikkelen-en-leren