De besturing van de Amarant Groep gebeurt vanuit het bestuursbureau. De Raad van Bestuur vormt samen met de -beleids- medewerkers van Management Control, HRM, Kennis, Kwaliteit & Beleid en
Marketing, Communicatie en Zorgverkoop het bestuursbureau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2016

Download het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2015

Download Statuten Stichting Amarant Groep