Samen met cliënten en familie

Deze interactie is cruciaal. En hoe bereiken wij dit? Op de eerste plaats door de grote inzet van de professionals van de Amarant Groep. Onze medewerkers verlenen vanuit hun passie voor dit werk op een betrokken wijze, kwalitatief goede zorg. Voor mensen met een beperking, overal in Noord-Brabant. In de eigen thuisomgeving of waar nodig op beschutte locaties met specialistische zorg en behandeling. Wij doen dat in samenspel met onze cliënten en hun vertegenwoordigers, georganiseerd in cliëntenraden. 

Met elkaar bereiken we onze doelstellingen. 

Met elkaar geven wij vorm aan de toekomst van onze cliënten én aan de toekomst van onze organisatie.