Levensloopbenadering

De kansen en vraagstukken die de Wmo, de regie op de jeugdzorg en de krimpende overheidsfinanciën met zich meebrengen, brengen de Amarant Groep in een nieuwe fase. 

De nadruk van de Amarant Groep ligt op een steeds ‘werkzamere zorg’. Gericht op zichtbare resultaten op het terrein van: kwaliteit van leven, meer ‘zelf doen’ en meer ‘meedoen’. Met als consequentie: niet meer professionele inbreng (uren) dan strikt noodzakelijk.

De Amarant Groep biedt gedurende de gehele levensloop begeleiding en behandeling aan mensen met een (ernstig) verstandelijke beperking, een licht verstandelijke -beperking of autisme (normaal begaafd). Dit brengt ons tot deze nieuwe visie: de levensloopbenadering. 

Een heel leven lang kunnen onze cliënten rekenen op Amarant, op Idris of op het Leo Kannerhuis Brabant.