Vitale professionals met de gevraagde competenties per doelgroep

Amarant Academie 

Alle medewerkers van de vier merken dragen bij aan de kwaliteit van leven van cliënten. Kennis en competenties zijn daarbij onmisbaar. Het updaten van kennis gaat een loopbaan lang door. Dat vraagt tijd, inspanning én durf. Echt leren betekent immers: open staan voor nieuwe informatie, luisteren naar feedback en samen met collega’s reflecteren op wat je doet en hoe je dat doet. De Amarant Academie geeft daartoe de ruimte en de mogelijkheden: van werkklimaat naar leerwerkklimaat. Op de Academie kunnen medewerkers terecht voor verplichte scholingsonderdelen zoals medicatie, BHV, Wet en Regelgeving en verpleegtechnisch handelen. Maar ook voor de doelgroepgerichte leergangen van de Amarant Groep (SGLVG, SGEVG, Ouderen, Autisme, EMB) en de functiegerichte leergang voor Senior Begeleiders. De trainers en opleiders van de Academie zijn bijna allemaal werkzaam in de dagelijkse zorgpraktijk van de vier merken van de Amarant Groep. Zo kiezen we voor 'kennis delen met elkaar'.

Amarant Groep Werkt

Amarant Groep Werkt is voor nieuwe medewerkers de voordeur van de Amarant Groep. Amarant Groep Werkt verzorgt de werving & selectie van personeel en beheert de (interne) vacaturebank. Werkzoekenden kunnen bij Amarant Groep Werkt solliciteren op de openstaande vacatures. Tevens regelt Amarant Groep Werkt de flexibele inzet van personeel via een flexpool. Ook kunnen medewerkers hier terecht voor een loopbaangesprek. De Amarant Groep stimuleert arbeidsmobiliteit en Amarant Groep Werkt kan daarbij adviseren. 

Voor alle informatie, bezoek: www.werkenbijamarantgroep.nl

P&O steunpunten

De personeelsconsulenten in de P&O steunpunten zijn aanspreekpunt voor leidinggevenden en medewerkers. Zij kunnen er terecht met vragen over de CAO, het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden en de andere regelingen. 

Bedrijfsgezondheidszorg

De Amarant Groep heeft een interne Arbodienst/Dienst -Bedrijfsgezondheidszorg. De dienst levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen en verminderen van het ziekteverzuim binnen de vier merken van de Amarant Groep. 

Terug naar Inrichting Amarant Groep