Inrichting Amarant Groep

Drie merknamen: het hart van de organisatie!

Onze strategische koers heeft geleid tot een overzichtelijke inrichting van de Amarant Groep met drie merknamen voor drie cliënt-groepen met een compleet en dekkend aanbod van (vernieuwde) zorgconcepten voor mensen met een beperking. Wij projecteren onze zorg in het maatschappelijk veld waarin wij trachten de cliënt zoveel mogelijk op eigen kracht te laten functioneren. Met resultaten in de zin van meer kwaliteit van leven, meer ‘zelf doen’ en meer ‘meedoen’. Wij denken in doelgroepen en hun specifieke vragen. De Amarant Groep wordt ondersteund door vitale professionals en klantgerichte services.

Vitale professionals met de gevraagde competenties per doelgroep

Klantgerichte services die onze zorgprofessionals ondersteunen