Drie merknamen

Positioneren: per doelgroep een merknaam

logoreeks

De Amarant Groep richt zich op drie doelgroepen. In Noord-Brabant bieden we voor elke doelgroep zorg onder een eigen herkenbare naam. De namen per doelgroep zijn: 

Amarant

Amarant biedt zorg in elke levensfase voor mensen met een beperking. Van wijkzorg met wonen, werk en dagbesteding ín de wijk tot intensieve specialistische zorg en dagbesteding op beschutte locaties voor mensen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking.

Idris

Idris is specialistisch behandelcentrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking in combinatie met complexe problematiek. Idris biedt poliklinische behandeling, ambulante behandeling en intensieve zorg met verblijf, inclusief crisisopvang. Het doel is het versterken van de eigen kracht: zelf doen en meedoen. 

Dr. Leo Kannerhuis Brabant

Het Dr. Leo Kannerhuis Brabant is specialistische behandelcentrum voor mensen met autisme (normaal begaafd). Zij bieden poliklinische behandeling, dagbehandeling en behandeling met verblijf. 

Het doel is het versterken van de eigen kracht: zelf doen en meedoen.